آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای

آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای

آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای

 

آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای گروه صنعتی الکتروچشم

 • حسن سلوک و مواجهه صادقانه، صمیمی، صریح و احترام اصیل و متقابل
 • انصاف و پای‌بندی به عدالت در دوگونه توزیعی و رویه‌ای
 • خیرخواهی و پرهیز از هرگونه داد و ستد ناروا و غیراخلاقی
 • قانون‌پذیری و پای‌بندی به مقررات و آیین‌نامه‌ها
 • رازداری، امانتداری و حفظ حریم خصوصی
 • انتقادپذیری، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری
 • نظم، آراستگی فردی و محیطی
 • تعهد حرفه‌ای و وفاداری سازمانی
 • صداقت و درستکاری در مقام اندیشه و عمل
 • پیش‌بینی‌پذیری نسبت به صاحبان حق و ذی‌نفعان
 • قدردانی و پرهیز از ناچیز انگاری خدمات و تلاش دیگران
 • رعایت تقوی و پارسایی در جنبه‌های فردی و اجتماعی

ارزش‌ها

 درباره ارزش‌ها

ارزش‌ها، جهت گیری‌ها و عقاید پایدار گروه الکتروچشم نسبت به وقایع و امور است. به عبارت دیگر ارزش‌ها، چراغ راهنمای حرکت است، از «آنچه هست» به «آنچه باید باشد». الکتروچشم برای دستیابی به اهدافش در افق زمانی ۱۴۰۴ شمسی، ناگزیر از تغییر است و تغییر فرهنگ الکتروچشم به نحوی که پشتیبان ارزش‌های سازمانی باشد، لازمه تحقق اهداف آن است.

تمرکز بر مشتری

این ارزش بر شناسایی نیازهای مشتری و تلاش برای برآورده ساختن انتظارات و تأمین نیازهای مشتریان و ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان تأکید دارد.

گوش دادن

گوش دادن برای درک بهتر مشکلات مشتریان

ارتباطات

ارتباط با مشتریان به منظور اطمینان از برقرار بودن یک جریان خوب اطلاعات میان گروه الکتروچشم و مشتریان

شراکت

تلاش برای ایجاد روابط بلند مدت بر مبنای اعتماد و ارائه خدمات قابل اعتماد

نوآوری

استفاده از نوآوری یک محرک اصلی برای دستیابی به مزیت رقابتی است. این ارزش بر ایجاد و حمایت از تغییرات مثبت تأکید دارد. نوآور بودن منجر به مزیت رقابتی و خلق فرصت های جدید می‏ شود. این ارزش بر دارایی فکری و تخصص موجود در گروه برای ارائه راه حل‏ های نوآورانه تمرکز دارد.

مواردی که در این ارزش باید مورد توجه قرارگیرند عبارتند از:

پیشگام شدن

بهره برداری از دارایی‏ های فکری و تخصص ها برای ارائه راهکارهای نوآورانه

ایده های جدید

تشویق و حمایت از ایده‏ های جدید

یادگیری

ایجاد مبنایی برای دانش، توسعه و تعالی

تعالی سازمانی و نتیجه ‏گرایی

این ارزش موجب می‏شود همواره تعالی و پیشرفت سازمان ارتقا یابد و همزمان بر نتایج نهایی تمرکز شود. با انجام فعالیت هایی برای بهبود عملکرد و تلاش برای تعالی در هر فعالیتی، دستیابی به نتایج مورد نظر حاصل می‏ شود.

مواردی که در این ارزش باید مورد تأکید قرار گیرند عبارت است از:

عملکرد

تمرکز بر انجام کارها به یک روش کارا و اندازه گیری فعالیت ها و جمع آوری واقعیت‏ ها برای اخذ تصمیمات هوشمندانه

فوق فعال عمل کردن

نوآوری و ابتکار، پیش بینی نیازها و جستجوی روش های بهتر برای همکاری با یکدیگر

بهبود

تلاش دائم برای پیشرفت و بهبود و رسیدن به بهترین اقدامات

نتیجه گرایی

تمرکز دائم بر دستیابی به بهترین نتایج نهایی

ایمنی و دوستی با محیط زیست

این ارزش به بهبود ایمنی در کار و توجه بیشتر به حفاظت از محیط زیست منجر می‏شود. این امر خود موجب بهبود استانداردهای زندگی، کیفیت زندگی کاری و حفظ ماندگاری و بقای گروه می‏ شود. مشارکت فعالانه در حفاظت از محیط زیست و تلاش برای تأثیر مثبت بر جامعه و محیط زیست از نکاتی است که در این ارزش مورد تأکید است.

مواردی که باید مد نظر قرار گیرند عبارتند از:

جامعه گرایی

بخشی از جامعه بودن و مشارکت در فعالیت هایی که به جامعه سود می‏ رساند

مشارکت فعال

ایجاد فعالانه ارزش افزوده در جامعه

ماندگاری

مراقبت از محیط و استفاده از رویکرد بلند مدت در تصمیمات

اثرگذاری

تلاش دائم برای ایجاد یک تأثیر مثبت.


تعهدنامه اخلاقی

ما، اعضای گروه صنعتی الکتروچشم، حاکمیت ارزش‏های انسانی و اسلامی را زیبایی و کمال فعالیت حرفه‌ای خود می‌دانیم و با همدلی و استعانت از خداوند مهربان، بر پای‏بندی به مسئولیت‏های اخلاقی در همه شئون کسب و کار، هم سوگند می‏شویم.

تعامل با خود

 • وجود من و هر آنچه از نعمت‏های الهی مانند تندرستی، سلامت ذهن و روان، دانش و مهارتی که دارم، امانت الهی است؛ حفظ عزت نفس، احساس ارزشمندی، حفظ حریم خصوصی خودم و مهربان بودن با خود، شرط امانتداری است.
 •  آراستگی ظاهری، حسن سلوک، وقار و متانت، نشان دهنده شأن و منزلت انسانی من است.
 •  تلاش در جهت رشد فردی در سایه توجه به ارزش‌های انسانی و افزایش مستمر دانش و مهارت مرام من است.

تعامل با همکاران

 • احترام به یکدیگر، انتقال احساس ارزشمندی، حسن سلوک با همکاران، انتقال نشاط و شادی به دیگران و اعتماد به همکاران در همه شئون حرفه‌ای، مرام ماست. خویشتن‌داری، حلم و مدیریت خشم و هیجان در شرایط بحرانی ما را در پایبندی به این آرمان یاری می‏رساند.
 • حفظ حریم خصوصی، رازداری و امانتداری سه خصلت پایدار ماست.
 • توجه به منافع یکدیگر و دوری از هرگونه ضرررسانی، خیرخواهی، مهربانی، شفقّت با دیگران و تلاش در راستای پرهیز از هرگونه غیبت، بدگویی، سعایت، قهر، حسد، رشک و اختلال در امور دیگران مایه افتخار ماست.
 • رعایت ادب و صمیمیت در ارتباط کلامی و پرهیز از هرگونه مقابله به مثل، مشی اخلاقی ماست.

تعامل با زیردستان

 • احترام اصیل به زیردستان و توجه به عزت و کرامت انسانی آنان، اصل حاکم بر همه تعاملات حرفه‌ای ماست.
 • انتظارات و توقعات خود را به زبان شفاف و همراه با توجیه کاری، بیان می‏کنیم و رعایت تناسب مسئولیت و اختیار را شرط انصاف می‌دانیم.
 • حمایت معنوی و مادی از زیردستان و توجه به حقوق آنان، مرام اخلاقی ماست. منافع آنان را همچون منافع خویش و ضرر بر آنها را مانند ضرر بر خویش می‌دانیم.
 •  مشاوره را از مداخله باز می‌شناسیم.
 • انتقادپذیری و تلاش در افزایش هنر شنیدن و گفتگوی اثربخش همراه با صداقت، صراحت، احترام اصیل و متقابل خصلت ماست.
 • مواجهه اخلاقی با خطا و کوتاهی را در آگاهی بخشی، مشاوره، ارائه فرصت اصلاح و جبران خطا و اعمال عادلانه مقررات با حفظ احترام به شخصیت زیردستان می‌دانیم.
 • اقتدار همراه با صمیمیت را از قدرت‏طلبی و خودکامگی، باز می‏شناسیم.
 • توزیع عادلانه فرصت‏ها و پای‏بندی به عدالت رویه‌ای مرام ماست.

تعامل با سازمان

 • احترام، همدلی و پرهیز از سوء ظن خصیصه ماست.
 • قدردانی و حُسن همکاری، وظیفۀ ما در قبال تلاش مدیران است.
 • رازداری و پرهیز از تجسس در امور شخصی مدیران وظیفۀ ماست.
 • صمیمیت، صراحت و صداقت، بر تعامل ما با مدیران حاکم است.

تعامل با مدیران

 • مشتریان شرکت و گروه را در هر حال گرامی می‌داریم.
 • همیشه رازدار و امانتدار مشتریان هستیم.
 • راهنمایی دلسوزانه و مشاورۀ حرفه‌ای به مشتریان مرام ماست.

تعامل با مشتری

 • توجه به منافع سازمانی، وفاداری به خوش‏نامی و کامیابی سازمان و حفظ شأن الکتروچشم در همه شئون زندگی حرفه‌ای و اجتماعی وظیفۀ ماست.
 • تقویت روحیه هم‌افزایی، افزایش بهره‌وری، حفظ اسرار سازمانی و پای‌بندی به قوانین، مقررات و سند جامع اخلاقی الکترچشم مرام ماست.
 • بر پاسخگویی، امانتداری و خیرخواهی تأکید می‌کنیم.
 • از هدف‌های سازمان در جهت ایجاد مزیت رقابتی سازمان حمایت می‏کنیم.
 • از هر گونه ارتباط با رقبا بدون هماهنگی سازمان پرهیز می‌کنیم.

 


منشور اخلاقی گروه صنعتی الکتروچشم

مشتری

مشتری و مصرف‏ کننده، مهم‌ترین صاحب حق در کسب‏ وکار ما هستند. هدف همه همکاران، تأمین رضایت و حقوق مشتریان است. با پای‏بندی به مسئولیت‏های اخلاقی سازمان، نسبت به رعایت همه حقوق مادی و معنوی آنان در همه شئون حرفه‌ای، هم‏ سوگند می‏ شویم.

خط مشی اخلاقی الکتروچشم در قبال مشتریان و مصرف‏ کنندگان

 1. احترام اصیل و حفظ کرامت انسانی مشتری، در هر شرایطی سرلوحه مرام اخلاقی ما است.
 2. اطلاع‏ رسانی شفاف، به‏ موقع، دقیق و کامل و ارائه مشاوره مؤثر و آموزش لازم، پاسخ ما به حق اطلاع‌یابی مشتریان و مصرف‏ کنندگان است.
 3. سرعت، دقت، سهولت و کیفیت در ارائه خدمات و تحویل کالا، وجهه همت گروه صنعتی الکتروچشم است.
 4. حفظ حریم شخصی و اسرار مشتری و رازداری، خط‌ مشی حرفه‌ای ما است.
 5. انتقاد، حق مشتری و مصرف‏ کننده است. پاسخگویی، نقدپذیری و جبران خسارت ناشی از عملکرد سازمان، مرام ما است.
 6. رعایت انصاف در عقد قرارداد و دوری از هرگونه دادوستد ناروا[۱] را شرط کسب‏ وکار اخلاقی می‌دانیم.
 7. پای‏بندی به تعهدات، به‏ ویژه در قیمت، تحویل به‏ موقع و بی عیب و نقص کالا و خدمات، خصلت سازمانی ما است.
 8. دیدگاه مشتری و مصرف‏ کننده را ارج می‏ نهیم و با تنوع در کالا و ارائه خدمات و با انعطاف‌پذیری و استقبال از نیاز و سلیقه آنان، بر حق انتخاب مشتریان تأکید می‏کنیم.
 9. ارائه خدمات پیش از فروش تا پس از فروش، همراه با رعایت استانداردهای کیفیت را فراتر از وظیفه حرفه‌ای، تعهد اخلاقی نیز می‌دانیم.
 10. مواجهه صادقانه، عادلانه، صریح و اجتناب از هرگونه فریب، مرام الکتروچشمیان است.

[۱]. مانند گران‏ فروشی، کم‏ فروشی، تدلیس، غبن و غش.

کارکنان

اعضای گروه صنعتی الکتروچشم، پیوستگی معنوی دارند. رعایت حقوق همه کسانی که با ما همکاری می‌کنند، صرف نظر از نحوه ارتباط سازمانی و جایگاه حرفه‌ایشان، اصل راهبردی در نظام اخلاقی الکتروچشم است.
خط مشی اخلاقی گروه صنعتی الکتروچشم در قبال منابع انسانی

 1. حسن سلوک و حفظ احترام اصیل و کرامت انسانی همکاران، در هر شرایط کاری، اصل حاکم بر همه رفتارها و مقررات است. محیط کسب‏ وکار را به گونه‌ای مدیریت می‌کنیم تا احساس ارزشمندی، هدیه همیشگی سازمان به همکاران باشد.
 2. پای‏بندی به انصاف و عدالت توزیعی و رویه‏ ای در همه شئون حرفه‌ای و پرهیز از هرگونه تبعیض در مواجهه با همه منابع انسانی را موجب خشنودی پروردگار جهانیان می‌دانیم و به منزله وظیفه الهی در تصمیم‏ گیری‏ ها، مقررات، اعطای فرصت‏ه ا و نظام‏ های حرفه‌ای بر رعایت عدالت تأکید می‏ کنیم.
 3. اطلاع‏ یابی نسبت به هر آنچه با حقوق مادی و معنوی همکاران در ارتباط است، حق منابع انسانی است و اطلاع‏ رسانی شفاف، به‏ موقع، دقیق و کامل، وظیفه اخلاقی سازمان است.
 4. منابع انسانی، منافع و اسرار آنان، امانت الهی نزد سازمان هستند و امانت داری و رازداری، وظیفه اخلاقی ما است.
 5. پیشرفت علمی و ارتقای حرفه‌ای، حق منابع انسانی است. با ایجاد فرصت‏ های برابر آموزشی، راه را برای ارتقاء شغلی همه همکاران، فراهم می‏آوریم. در الکتروچشم راه پیشرفت بر کسی بسته نیست.
 6. حمایت از امنیت شغلی، آسایش و شادابی روحی و تعالی معنوی همکاران، مرام اخلاقی ما است.
 7. رعایت حریم خصوصی همکاران و حمایت سیستمی از حریم خصوصی آنان خصلت سازمانی ما است.
 8. رعایت تناسب بین مسئولیت ‏ها، اختیارات و امکانات از بارزترین مصادیق انصاف در حرفه است.
 9. مواجهه صادقانه و صریح با کارکنان و پاسخگویی به آنان، توجه و اهمیت دادن به دیدگاه کارکنان را لازمه ماندگاری و پایداری گروه بزرگ و صمیمی الکتروچشم می‌دانیم.
 10. برخورداری از حقوق عادلانه و متناسب با بازار کار، حق کارکنان است و ما خود را متعهد به تأمین امنیت معیشتی کارکنان در جهت ارتقای آن در همه سطوح می‌دانیم.
 11. قدردانی از حُسن همکاری کارکنان، آگاهی بخشی و دادن فرصت تغییر رفتار برای همکارانی که در فعالیت حرفه‌ای و رفتار خود کوتاهی دارند، دو مبنای اخلاقی نظام جامع پاداش و تنبیه است.
 12. تصحیح و تسهیل ارتباط منابع انسانی با مدیران و ترویج الگوی رفتار ارتباطی مبتنی بر اقتدار و توأم با صمیمیت وظیفه ما است.

رقبا

رقبا همچون شریکان ما در صنعت هستند و توسعه حرفه‌ای و پیشرفت جامعه در گرو همکاری و رقابت سالم و اخلاقی با آنان است. بر پای‏بندی به رعایت حقوق رقبا به عنوان ضامن سلامت در رقابت، هم‌سوگند می‏شویم.

خط‌ مشی اخلاقی گروه صنعتی الکتروچشم در قبال رقبا (خط‌ مشی رقابت اخلاقی)

 1. ما به تعامل برد – برد با رقبا بر اساس حفظ حقوق مصرف‏ کنندگان، پای‏بند هستیم و از هرگونه ضرررسانی به رقبا در همه فعالیت‌های حرفه‌ای مانند مذاکرات تجاری، تبلیغات و… پرهیز می‏کنیم.
 2. احترام به کرامت منابع انسانی رقبا و حفظ آن و پرهیز از غیبت و بدگویی نسبت به رقبا، مشی اخلاقی ما است.
 3. تلاش در جهت توسعه فرهنگ رقابت سالم و رقابتی کردن محیط کسب‏ وکار و اجتناب از هر فعالیت رقابت‏ گریز، تعهد حرفه‌ای و اخلاقی ما است. تلاش برای به دست آوردن جایگاه مرجع در صنعت، مادامی که بر شایستگی حرفه‌ای باشد، محیط رقابتی را رونق می‏دهد.
 4. پای‏بندی به شفافیت و قانون‌پذیری و پرهیز از هرگونه ارتباط دوگانه با منابع انسانی رقبا، اساس تعامل حرفه‌ای ما با رقبا است.
 5. حفظ حریم شخصی رقبا، پرهیز از دستیابی به اطلاعات محرمانه آنان و صیانت از اسرار آنان در چارچوب قوانین، خصلت ما است.
 6. رفتار غیراخلاقی را با تعهد اخلاقی پاسخ می‌دهیم و تعامل در جهت هم ‏افزایی به منظور ایجاد ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و مدیریت تهدید در جهت حفظ منافع ملی و حقوق مصرف‏ کننده، تشویق رقبا به رعایت اخلاق حرفه‌ای و یاری کردن آنها در ارتقاء سلامت اخلاقی مرام ما است.
 7. قانون‌پذیری و پای‌بندی به تعهدات دوجانبه و مواجهه صادقانه، صریح و شفاف با رقبا خصلت سازمانی ما است.


منافع ملی و شهروندان

گروه صنعتی الکتروچشم به عنوان شهروند مسئولیت ‏پذیر، بر تعهدات اجتماعی خود در قبال همسایه‏ ها، شهروندان و منافع ملی تأکید دارد. پیشرفت ایران اسلامی و توسعه پایدار جامعه، هدف فعالیت حرفه‌ای و ترسیم‏ کننده فعالیت‏های اجتماعی ما است.

خط مشی اخلاقی گروه صنعتی الکتروچشم در قبال شهروندان و منافع ملی

 1. رعایت حسن هم جواری و احترام به حقوق همسایه‏ ها، مانند حق حریم خصوصی، حفظ آسایش و آرامش روانی، حساسیت نسبت به منافع مالی و معنوی همسایه‌ها و امانت داری نسبت به اموال آنان، رازداری و پاسخگویی در قبال آنان اساس تعامل ما با همسایه‏ ها است.
 2. منافع ملی و آسایش شهروندان، محور اصلی فعالیت‌های حرفه‌ای ما به هنگام مشارکت در اشتغال‏ آفرینی بارور، تولید کالا و ارائه خدمات است. رعایت عدالت اجتماعی در ارائه فرصت‏ های اشتغال و ایجاد فرصت بهره‏ مندی شهروندان از کالا و خدمات، از مهم‌ترین ارزشهای اخلاقی الکتروچشم است.
 3. پیشگامی در امور خیریه و یاری رساندن به نیازمندان، به‏ ویژه در شرایط بحرانی و مشارکت در ارتقاء سطح رفاه عمومی جامعه، وظیفه اخلاقی ما است.
 4. اعتماد به مردم، پاسخگویی در برابر انتقادها و چالش‏ های شهروندان، توجه به دیدگاه‏ های عمومی و مواجهه صادقانه و صریح با رسانه‌های جمعی مرام ما است.
 5. مشارکت در ترویج فرهنگ نشاط، شادی، امیدواری و اخلاق شهروندی، از اصول مسئولیت‏ های اجتماعی ما است.
 6. مشارکت در ارتقاء استانداردهای مرتبط با صنعت و ارتقاء کیفیت محصول با هدف افزایش دوام محصولات، صرفه‏ جویی در استفاده از منابع و پرهیز از اسراف منابع موجود را وظیفه خود در حفظ منافع ملی می‌دانیم.
 7. تلاش در توسعه دانش و فناوری و ارتقاء صنعت برای رهایی از هرگونه وابستگی و دستیابی به خودکفایی را ضامن عزت ملی می‌دانیم.
 8. قانون‏ پذیری را احترام به حقوق شهروندان می‌دانیم و بر حاکمیت قانون و مقررات بر همه شئون حرفه‌ای، به‏ویژه در ایفای حقوق و مطالبات ملی، تأکید می‏کنیم. همکاری صادقانه و اثربخش با سازمان‌های نظارتی را مشارکت در حفظ منافع ملی می‌دانیم.
 9. احترام به هنجارهای اجتماعی، ارزش‏ها و شعائر الهی مرام اخلاقی ما است.
 10. برخورداری از محیط آراسته و زیبا را به عنوان حق همسایه‏ ها و شهروندان پاس می‏داریم.
 11. بر حمایت از مراکز دانشگاهی و نهادهای فرهنگی و مشارکت در توسعه فرهنگی کشور، تأکید می‏کنیم.
 12. بر اساس شعار کسب‏وکار حلال، هرگز با افراد یا سازمان‏هایی که علیه منافع بشریت فعالیت می‏کنند، داد و ستد نخواهیم کرد.

تامین کنندگان و پیمانکاران

همکاری افراد و سازمان‏ هایی را که به نحوی ما را در تولید و عرضه کالا و ارائه خدمات یاری می‌کنند، ارج می‏ نهیم. تعامل سازنده با تأمین‏ کنندگان را در گرو پای‏بندی به حقوق آنان، به شرح زیر می‌دانیم:

خط مشی اخلاقی گروه صنعتی الکتروچشم در قبال تأمین‏ کنندگان و پیمانکاران

 1. مواجهه صادقانه، صریح و همراه با احترام اصیل و متقابل با تأمین‏ کنندگان، سرلوحه مرام اخلاقی ما است.
 2. انصاف در عقد قرارداد، پای‏بندی به مفاد قرارداد و پرداخت به‏ موقع مطالبات، مشی ما با تأمین‏ کنندگان است.
 3. خیرخواهی، تأمین امنیت روانی، حمایت از جایگاه حرفه‌ای تأمین‏ کنندگان، دوری از هرگونه ضرررسانی، رعایت حریم خصوصی تأمین‏ کنندگان، رازداری و توجه به محرمانگی اطلاعات آنان وظیفه اخلاقی ما است.
 4. نسبت به آنچه از اموال، منابع انسانی و مالکیت معنوی تأمین‏ کنندگان، در اختیار ما است، امانت دار هستیم.
 5. تأمین‏ کنندگان، ما را همیشه نقدپذیر خواهند یافت. اطلاع‏ یابی از دیدگاه‏ ها و انتقادهای آنان و پاسخگویی به آنها، تعهد اخلاقی ما است.
 6. حمایت معنوی از تأمین‏ کنندگان، مساعدت و حسن همکاری در شرایط بحرانی و استمرار همکاری بر اساس رضایتمندی، خصلت سازمانی الکتروچشم است.
 7. پیمانکاران و تأمین‏ کنندگان را در رشد اخلاق حرفه‌ای یاری خواهیم کرد.
 8. تعامل با تأمین‏ کنندگان را بر بیان دقیق و شفاف انتظارات و تعهدات طرفین بنا می‌نهیم.
 9. سرعت در انجام امور مربوط به حقوق تأمین‏ کنندگان وظیفه اخلاقی ما است.
 10. بر ایجاد فرصت‏های اطلاع ‏رسانی و شرایط عادلانه رقابت تأکید می‏کنیم.
 11. قدردانی از حسن همکاری تأمین‏ کنندگان، یک ارزش اخلاقی و خداپسندانه است.
 12. حمایت از حقوق قانونی کارکنان پیمانکاران، وظیفه انسانی ما است.
 13. برخورداری از ناظر کاردان و منصف را حق تأمین‏ کنندگان می‌دانیم و در نظارت، ارزیابی و داوری در فعالیت پیمانکاران، انصاف و ضوابط علمی و حرفه‌ای را حاکم می‌دانیم.
 14. پیش‌بینی ‏پذیری سازمان برای تأمین‏ کنندگان را ضامن حفظ حقوق آنان می‌دانیم.

محیط زیست

منابع طبیعی، نعمت الهی برای زیست بهتر بشر هستند. خداوند را شکر می‏گزاریم که سایر مخلوقات را مسخر انسان‌ها کرد. بر مبنای نگرش اسلامی، محیط زیست آیینه تماشای جلوه جمال الهی است. منابعی که امروز در دست ما است، به همه نسل‌ها متعلق است. با آگاهی بر تاثیر ژرف فعالیت‌های حرفه‌ای خود بر محیط زیست به‏ ویژه جنبه‏ های انسانی آن، بر حفظ محیط زیست در همه ابعاد تأکید می‌ورزیم.

خط مشی اخلاقی گروه صنعتی الکتروچشم در حفظ محیط زیست

 1. قانون‏ پذیری و پایبندی به استانداردهای زیست محیطی، استفاده از سیستم‏ های دوستدار محیط زیست و همکاری فعالانه با سازمان‌های مرتبط با محیط زیست و تلاش برای ارتقاء استانداردها، مسئولیت حرفه‌ای و اخلاقی ما است.
 2. آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در منابع انسانی الکتروچشم به‏ ویژه کارکنان و پیمانکاران، تشویق عمومی نسبت به فعالیت‏های زیست محیطی و ترویج فرهنگ عدم استفاده از جریان‌های برق فشار قوی در محیط زیست انسانی، وجهه اهتمام ما است.
 3. ایجاد فضای سبز در محیط پروژه‌ها و مشارکت در توسعه ملی فضای سبز را گامی در حفظ محیط زیست می‌دانیم.
 4. حمایت معنوی، مالی و علمی از دوستداران طبیعت و طرفداران حفظ محیط زیست، وظیفه اخلاقی ما است.
 5. نهادینه کردن دغدغه‌های زیست محیطی در مدیریت پروژه، توجه به اولویت پیشگیری بر درمان در معضلات مربوط به تخریب محیط زیست و تلاش مستمر برای کاهش آلایندگی محیط زیست و سرمایه‌گذاری برای مدیریت بهینه پسامدهای روغنی، نفتی، شیمیایی و انسانی، مشی اخلاقی ما است.
 6. صرفه‏ جویی در استفاده از منابع و توسعه برنامه‌های بازیافت را گامی مهم در حفظ محیط زیست می‌دانیم.
سبد خرید