تعهدنامه اخلاقی

تعهدنامه اخلاقی

تعهدنامه اخلاقی

ما، اعضای گروه صنعتی الکتروچشم، حاکمیت ارزش‏های انسانی و اسلامی را زیبایی و کمال فعالیت حرفه‌ای خود می‌دانیم و با همدلی و استعانت از خداوند مهربان، بر پای‏بندی به مسئولیت‏های اخلاقی در همه شئون کسب و کار، هم سوگند می‏شویم.

تعامل با خود

 • وجود من و هر آنچه از نعمت‏های الهی مانند تندرستی، سلامت ذهن و روان، دانش و مهارتی که دارم، امانت الهی است؛ حفظ عزت نفس، احساس ارزشمندی، حفظ حریم خصوصی خودم و مهربان بودن با خود، شرط امانتداری است.
 •  آراستگی ظاهری، حسن سلوک، وقار و متانت، نشان دهنده شأن و منزلت انسانی من است.
 •  تلاش در جهت رشد فردی در سایه توجه به ارزش‌های انسانی و افزایش مستمر دانش و مهارت مرام من است.

تعامل با همکاران

 • احترام به یکدیگر، انتقال احساس ارزشمندی، حسن سلوک با همکاران، انتقال نشاط و شادی به دیگران و اعتماد به همکاران در همه شئون حرفه‌ای، مرام ماست. خویشتن‌داری، حلم و مدیریت خشم و هیجان در شرایط بحرانی ما را در پایبندی به این آرمان یاری می‏رساند.
 • حفظ حریم خصوصی، رازداری و امانتداری سه خصلت پایدار ماست.
 • توجه به منافع یکدیگر و دوری از هرگونه ضرررسانی، خیرخواهی، مهربانی، شفقّت با دیگران و تلاش در راستای پرهیز از هرگونه غیبت، بدگویی، سعایت، قهر، حسد، رشک و اختلال در امور دیگران مایه افتخار ماست.
 • رعایت ادب و صمیمیت در ارتباط کلامی و پرهیز از هرگونه مقابله به مثل، مشی اخلاقی ماست.

تعامل با زیردستان

 • احترام اصیل به زیردستان و توجه به عزت و کرامت انسانی آنان، اصل حاکم بر همه تعاملات حرفه‌ای ماست.
 • انتظارات و توقعات خود را به زبان شفاف و همراه با توجیه کاری، بیان می‏کنیم و رعایت تناسب مسئولیت و اختیار را شرط انصاف می‌دانیم.
 • حمایت معنوی و مادی از زیردستان و توجه به حقوق آنان، مرام اخلاقی ماست. منافع آنان را همچون منافع خویش و ضرر بر آنها را مانند ضرر بر خویش می‌دانیم.
 •  مشاوره را از مداخله باز می‌شناسیم.
 • انتقادپذیری و تلاش در افزایش هنر شنیدن و گفتگوی اثربخش همراه با صداقت، صراحت، احترام اصیل و متقابل خصلت ماست.
 • مواجهه اخلاقی با خطا و کوتاهی را در آگاهی بخشی، مشاوره، ارائه فرصت اصلاح و جبران خطا و اعمال عادلانه مقررات با حفظ احترام به شخصیت زیردستان می‌دانیم.
 • اقتدار همراه با صمیمیت را از قدرت‏طلبی و خودکامگی، باز می‏شناسیم.
 • توزیع عادلانه فرصت‏ها و پای‏بندی به عدالت رویه‌ای مرام ماست.

تعامل با سازمان

 • احترام، همدلی و پرهیز از سوء ظن خصیصه ماست.
 • قدردانی و حُسن همکاری، وظیفۀ ما در قبال تلاش مدیران است.
 • رازداری و پرهیز از تجسس در امور شخصی مدیران وظیفۀ ماست.
 • صمیمیت، صراحت و صداقت، بر تعامل ما با مدیران حاکم است.

تعامل با مدیران

 • مشتریان شرکت و گروه را در هر حال گرامی می‌داریم.
 • همیشه رازدار و امانتدار مشتریان هستیم.
 • راهنمایی دلسوزانه و مشاورۀ حرفه‌ای به مشتریان مرام ماست.

تعامل با مشتری

 • توجه به منافع سازمانی، وفاداری به خوش‏نامی و کامیابی سازمان و حفظ شأن الکتروچشم در همه شئون زندگی حرفه‌ای و اجتماعی وظیفۀ ماست.
 • تقویت روحیه هم‌افزایی، افزایش بهره‌وری، حفظ اسرار سازمانی و پای‌بندی به قوانین، مقررات و سند جامع اخلاقی الکترچشم مرام ماست.
 • بر پاسخگویی، امانتداری و خیرخواهی تأکید می‌کنیم.
 • از هدف‌های سازمان در جهت ایجاد مزیت رقابتی سازمان حمایت می‏کنیم.
 • از هر گونه ارتباط با رقبا بدون هماهنگی سازمان پرهیز می‌کنیم.
سبد خرید