مجوزها، دستاورد ها و افتخارات

تعهد ما به تعالی و ارتقای کیفی منجر به کسبِ افتخارات و دستاوردهای بسیاری شده است. هرچند رویکرد ما به مقولۀ کیفیت، محدود به اقدام برای اخذ گواهی‌نامه‌های متعدد نیست اما التزام به کیفیت در کسب‌وکار، در اجرای پروژه‌ها، در تولید محصولات و در ارائۀ خدمات، گروه صنعتی الکتروچشم را در مسیر برخورداری از بالاترین استانداردهای ملی و افتخاراتِ جهانی قرار داده است.
از بدو تأسیس تا کنون، گروه صنعتی الکتروچشم موفقیت‌های چشمگیر و دستاوردهای توجه‌برانگیزی را از آن خود کرده است که نشان از تمایل این سازمانِ گسترده و چندوجهی به تعالی و پویایی در انجام امور مختلف و خلقِ ارزش‌های متنوع دارد. رسیدن به بهره‌وری و تعالی سازمانی حداکثر از طریق پیاده سازی مدل تعالی EFQM انجام می‌شود، تنها بخشی از دستاوردهای ارزشمند گروه صنعتی الکتروچشم است.

 

سبد خرید