درحال بارگزاری، لطفا منتظر بمانید...

فروش اقساطی

الکتروچشم به منظور تسهیل دسترسی مردم عزیز کشورمان در اقشار مختلف به محصولات قابل ارائه ، تسهیلات فروش اقساطی را محیا ساخته است.

مدارک مورد نیاز:

کارمندان بخش خصوصی یا دولتی

کارت ملی
فیش حقوقی
دسته چک (صیاد)
مدرک احراز محل سکونت

بازنشستگان

کارت ملی
فیش حقوقی
دسته چک (صیاد)
مدرک احراز محل سکونت

مشاغل آزاد

کارت ملی
چاپ گردش حساب 3 ماه آخر
دسته چک (صیاد)
مدرک احراز محل سکونت
جواز کسب مدارک شرکت
مدرک احراز محل کسب/کار